Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies przedstawia zasady postępowania z danymi osobowymi przekazanymi przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej www.sztukachytra.pl, jak również wykorzystywania plików cookies. Administratorem wymienionej powyżej strony jest Marta Pacholczyk-Walczak. Kontakt z administratorem pod adresem e-mail: kontakt@sztukachytra.pl

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 1. Administrator – Marta Pacholczyk-Walczak.

 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.sztukachytra.pl.

 3. Użytkownik – każdy podmiot, który decyduje się korzystać ze Strony.

§2 Dane osobowe

 1. Na blogu pojawiają się konkursy. W tym celu zbierane są dane osób, które konkurs wygrały, mianowicie imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny. Dane zbierane są w celu wysyłki nagrody, a następnie dane zostają przez Administratora usunięte.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 3. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do pojęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

 5. Administrator zapewnia poufność przekazanych mu danych osobowych i nie udostępnia ich pod żadnym pozorem osobom do tego nieupoważnionym.

 6. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  » prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub też ograniczenia przetwarzania;
  » prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  » prawo do przenoszenia danych;
  » prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  » prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

 7. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  » Opiekun Bloga, Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze; link do polityki prywatności.
  » 
  Disqus, 717 Market St San Francisco, CA 94103 – w celu dodania komentarza na blogu; link do polityki prywatności

§3 Cookies i inne technologie

 1. Pliki cookies (ciasteczka) to pliki tekstowe, które są wysyłane przez Stronę i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki te zawierają niezbędne informacje do prawidłowego funkcjonowania Strony. Cookies zawierają najczęściej nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym i numer.

 2. Pliki Cookies pozwalają Administratorowi ocenić faktyczne zainteresowanie Stroną, pozwala lepiej poznać preferencje oraz oczekiwania Użytkowników, zrozumieć sposób korzystania ze Strony oraz pozwala Administratorowi udoskonalać Stronę, dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym.

 3. Cookies wykorzystywane są w celu:
  » dostosowania zawartości Strony do oczekiwań i preferencji Użytkownika;
  » optymalizacji korzystania ze Strony;
  » tworzenia statystyk za pomocą serwisu Google Analytics;
  » zbierania komentarzy Użytkowników za pomocą systemu komentowania Disqus;
  » utrzymania sesji Użytkownika;
  » dostarczania Użytkownikowi odpowiednich treści reklamowych.

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że w każdym czasie istnieje możliwość dokonania zmian ustawień dotyczących cookies. Użytkownik może dokonać konfiguracji przeglądarki internetowej, aby blokowała automatyczne ustawienia cookies lub informowała o każdorazowym ich zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w ustawieniach oraz instrukcjach dotyczących przeglądarki internetowej.

 2. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który skutkuje w przyszłości niemożnością przechowywania przez Administratora danych w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 3. Zmiana ustawień cookies może także w przyszłości spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony, w szczególności w działaniach wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie będzie równoznaczne z brakiem możliwości przeglądania treści zamieszczanych na Stronie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 4. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 5. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika, czy oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

 6. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie także w ramach podobnych technologii stosowanych na Stronie.

 7. Niniejszym Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające cookies:
  » Kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Zbierane dane nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Link do polityki prywatności.
  » Komentarze Disqus – dodając komentarz na stronie Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, adres strony internetowej, adres IP, treść komentarza). Dane zostają zapisane w bazie systemu Disqus, jak również w bazie systemu WordPress. Dane zostaną usunięte z bazy wraz z końcem istnienia Strony. Do systemu Disqus dane Użytkownika trafiają na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a firmą Disqus. O celach i czasie przetwarzania danych w systemie Disqus decyduje firma Disqus. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika, która wynika z dodania komentarza. Dane przetwarzane są na Stronie jedynie w celu publikacji komentarza. Część danych – takich jak imię, nazwisko, zdjęcie profilowe – będą publiczne na Stronie przy opublikowanym komentarzu.
  » Filmy z serwisu YouTube, czy Vimeo – wyświetlając taki film Użytkownik godzi się na wykorzystywanie plików cookies formy Google LLC, które dotyczą usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.
  » Kontakt e-mail – Użytkownik, który kontaktuje się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej przekazuje w ten sposób adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może zawierać również inne dane osobowe. W zaistniałej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, która wynika z zainicjowania kontaktu z Administratorem Strony. Dane osobowe przekazane w ten sposób Administratorowi przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki poczty.
  » Afiliacja – na Stronie moją pojawiać się reklamy osób trzecich w postaci linków afiliacyjnych. W celu prawidłowego działania programu afiliacyjnego, na Stronie mogą wystąpić pliki cookies firm: Webe Partners, Ceneo.
  » Narzędzia społecznościowe – na Stronie wykorzystywane są narzędzia społecznościowe serwisów takich jak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google+. Wyświetlając Stronę, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów wyżej wymienionych serwisów społecznościowych. Informacja o tym, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Stronę, nawet jeśli nie posiada profilu u danego usługodawcy lub nie jest u niego aktualnie zalogowany (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana (niektóre serwery znajdują się w USA). Jeżeli Użytkownik użyje przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja także zostanie przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika oraz możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

§4 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przysłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

 2. Zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują np. adres IP Użytkownika, datę, czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, czy systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 3. Logi zapisywane są i przechowywane są na serwerze.

 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami, którzy korzystają ze strony, jak również nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników.

 5. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy, który służy do administrowania Stroną. Ich zawartość ujawniana jest jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwer.

Close